Aanpassing ondergrondse infra vliegbasis Leeuwarden (2020-2023)

Het aanpassen van de ondergrondse infra en het geschikt maken voor het opereren van de F-35. Hier voor is het hoog- en laagspanningsnet en glasvezelnetwerk aangepast.

In dit project heeft Haboldt B.V. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • 50 km leveren en aanbrengen hoogspanningskabel (10KV)
  • 13km leveren en aanbrengen laagspanningskabel
  • 17km leveren en aanbrengen ductbuis t.b.v. glasvezelbekabeling
  • 21km inblazen en afmonteren glasvezelbekabeling
  • 1o stuks leveren en aanbrengen betreedbare transformatorstations. Waarvan voorzien van een NSA
  • 14 stuks leveren en aanbrengen hoogspanningsverdeelinrichtingen Xiria
  • 27 stuks leveren en aanbrengen laagspanningsverdeelinchting, type Eaton Holex Xenergy