Renovatie hoofd- en secundairebaan en vliegtuigafreminstallaties op de vliegbasis Leeuwarden (2023)

Vervangen rand- en drempel- einde baan- en aanvliegverlichting incl. bekabelingen naar LED. Verhogen portalen van de aanvliegverlichting. Het vervangen van 4 vliegtuigafreminstallaties (VAI) voor de hoofd- en secundairebaan.

In dit project heeft Haboldt B.V. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • 60 km leveren en aanbrengen vliegveldverlichtingsbekabeling
  • 700 stuks leveren en aanbrengen vliegveldarmaturen
  • 2 stuks leveren en aanbrengen PAPI installaties
  • 32 stuks leveren en aanbrengen baanborden
  • 11 stuks leveren en aanbrengen van lichtsterkte regelaars
  • 12 stuks leveren en aanbrengen laagspanningsverdeelinrichtingen