0223 - 63 35 55 | Den Helder

Vliegveldverlichting Datanetwerken Licht- en krachtinstallaties Vliegveldinstallaties Openbare verlichting, terrein verlichting Vliegveldinstallaties

Silodam te Amsterdam

Het aanbrengen en bedrijfsvaardig opleveren van een persrioolinstallatie, drinkwaterinstallatie met legionella bestrijding, elektrotechnische installaties met licht en kracht en bijbehorende schakelkasten, en telefoon- en CAI-verbindingen ten behoeve van woonschepen aan de Silodam. Het geheel is ondergebracht in een vorstvrije afgedekte kabelgoot langs de Silodam.

⇐ Terug naar projecten

persrioolinstallatie drinkwaterinstallatie drinkwaterinstallatie telefoon- en CAI-verbindingen elektrotechnische installaties 
                    met licht en kracht en bijbehorende schakelkasten kabelgoot schakelkasten persrioolinstallatie schakelkasten Silodam te Amsterdam